Kontrolluttryck i Python

Nybörjare
Student
Data Scientist
Azure

Lär dig mer avancerade ämnen om Python med hjälp av interaktiva notebook-filer.

Utbildningsmål

I den här modulen får du lära dig:

  • Hur du skriver villkorssatser och när du ska använda dem
  • Skriva och när du ska använda while och för loops
  • Hur du skapar egna funktioner
  • Hur du anropar egna funktioner
  • Hur du använder parametrar och globala variabler

Tips

Den här modulen bygger på multimodalt lärande. Starta modulen och se hur du kan följa med!

Förutsättningar

  • Ingen