Introduktion till funktionshinder och tillgänglighet

Nybörjare
Administratör
Student
Microsoft 365

I den här modulen presenteras de grundläggande idéer och definitioner som behövs för att förstå hjälpmedelsbegrepp. Du får lära dig vad tillgänglighet innebär, hur du ska vara respektfull och inkluderande för människor med alla förmågor och varför det är viktigt att teknik och material är tillgängliga för alla.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att göra följande:

  • Lär dig vad begreppen tillgänglighet, funktionshinder och inkludering innebär.
  • Utforska lämpligt handikappspråk och etikett när du kommunicerar med och om personer med funktionshinder.

Förutsättningar

Ingen