Introduktion till ljudklassificering med TensorFlow

Nybörjare
Data Scientist
Developer
Student
Azure
Azure Machine Learning

I den här learn-modulen lär vi oss att göra ljudklassificering med TensorFlow. Det finns flera sätt att skapa en ljudklassificeringsmodell. Du kan använda vågformen, taggavsnitten i en vågfil eller till och med använda visuellt innehåll på spektrogrambilden. I den här självstudien går vi först igenom hur du förstår ljuddata, från analoga till digitala representationer, och sedan skapar vi modellen med hjälp av visuellt innehåll på spektrogrambilderna. Det stämmer, du kan omvandla ljud till en bildrepresentation och sedan göra visuellt innehåll för att klassificera ordet talat!

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att göra följande:

  • Lär dig grunderna i ljuddata
  • Lär dig hur du visualiserar och transformerar ljuddata
  • Skapa en talmodell för binär klassificering som kan känna igen "ja" och "nej"

Förutsättningar

  • Grundläggande Python-kunskaper
  • Grundläggande kunskaper om hur du använder Jupyter Notebooks
  • Grundläggande förståelse för maskininlärning