Introduktion till Azure VPN Gateway

Nybörjare
Administrator
Network Engineer
Technology Manager
Azure
Azure VPN Gateway

Den här modulen beskriver vad Azure VPN Gateway gör, hur den fungerar och när du bör välja att använda Azure VPN Gateway som en lösning för att uppfylla organisationens behov.

Utbildningsmål

I den här modulen gör du följande:

  • Lär dig vad Azure VPN Gateway är och vilka funktioner den tillhandahåller.
  • Ta reda på om Azure VPN Gateway uppfyller organisationens behov.

Förutsättningar

Förstå grundläggande nätverksbegrepp.