Introduktion till Microsoft Defender för molnet

Nybörjare
Administrator
Business Owner
Administratör för informationsskydd och efterlevnad
Privacy Manager
Security Engineer
Support Engineer
Technology Manager
Azure
Microsoft Defender for Cloud

Microsoft Defender för molnet är en CWPP (Cloud Security Posture Management) och Cloud Workload Protection Platform (CWPP) för alla dina Resurser i Azure, lokalt och flera moln (Amazon AWS och Google GCP).

Utbildningsmål

När du är klar med den här modulen kommer du att kunna:

  • Utvärdera om Microsoft Defender för molnet är en lämplig lösning att implementera för att skydda dina miljöer med flera moln.
  • Beskriv hur Cloud Security Posture Management (CSPM) och Cloud Workload Protection Platform (CWPP) för Defender för molnet fungerar för att förhindra cyberattacker från att hända med dina resurser.

Förutsättningar

  • Erfarenhet av att använda Azure på nybörjarnivå.
  • Kunskaper om molnsäkerhet på nybörjarnivå.