Introduktion till Microsoft 365-skydd mot hot

Medel
Security Operations Analyst
Microsoft Defender for Cloud Apps
Microsoft Defender for Identity
Microsoft 365
Microsoft Defender XDR

I den här modulen får du lära dig hur du använder Microsoft 365 Defender-paketet för integrerat skydd mot hot.

Utbildningsmål

I den här modulen har du lärt dig vilken roll Microsoft 365 Defender spelar i en modern SOC. Nu bör du kunna:

  • Förstå Microsoft 365 Defender-lösningar efter domän
  • Förstå Microsoft 365 Defender-rollen i en modern SOC

Förutsättningar

Inga