Hantera Azure PaaS-uppgifter med hjälp av automatisering

Medel
Data Analyst
Data Engineer
Database Administrator
Azure
Azure SQL Database
SQL Server

Utforska automatisering för Azure SQL plattform. Konfigurera elastiska jobb, utforska Azure Automation och utvärdera olika strategier för övervakning av automatiseringsuppgifter.

Utbildningsmål

När du har genomfört den här modulen kommer du att kunna:

  • Under och fördelarna med Azure Policy
  • Utforska funktionerna i Azure Automation
  • Konfigurera elastiska jobb
  • Använda Logic Apps för databasarbetsflöde

Förutsättningar

  • Möjlighet att använda verktyg för att köra frågor mot en Microsoft SQL-databas, antingen lokalt på molnbaserad.
  • Möjlighet att skriva kod i SQL-språket, särskilt dialekten Microsoft T-SQL, på en grundläggande nivå.
  • Få erfarenhet av att skapa och konfigurera resurser med hjälp av Azure-portalen.
  • Bekanta dig med databassystem med öppen källkod i Azure.