Hantera Azure Stack HCI-klientnätverk

Avancerat
Administrator
Solution Architect
Security Engineer
Azure Stack HCI

Hantera Azure Stack HCI-klientnätverk.

Utbildningsmål

När du har slutfört den här modulen kommer du att kunna:

  • Beskriva och implementera logiska och virtuella Azure Stack HCI-nätverk.
  • Beskriv funktionaliteten och implementeringen av Gateway Services för virtuella datorer för hyperkonvergerad infrastruktur (HCI) som använder RAS-gatewayer (Remote Access Service) och förstår rollen Routningsreflektor.

Förutsättningar

För att få bästa inlärningsupplevelse från den här modulen bör du ha:

  • En god förståelse för nätverkstekniker och deras implementering på Windows operativsystemplattform
  • Allmän förtrogenhet med programvarudefinierade nätverksbegrepp
  • Allmän kunskap om programvarudefinierat nätverk (SDN) på Microsoft Azure Stack HCI
  • Erfarenhet av att implementera Azure Stack HCI