Hantera SharePoint Online med hjälp av Windows PowerShell

Medel
Administrator
Azure
Microsoft Entra ID
Azure Cloud Services
Azure PowerShell
Azure Virtual Machines
Microsoft 365

I den här modulen beskrivs SharePoint Online, som är en samarbetstjänst som gör det möjligt att lagra och dela information via ett webbaserat gränssnitt. Modulen förklarar hur du hanterar SharePoint Online-användare och -grupper med PowerShell.

Utbildningsmål

När den här modulen har slutförts kommer eleven att kunna:

 • Förklara hur du ansluter till SharePoint Online med hjälp av PowerShell.
 • Förklara hur du hanterar SharePoint Online-användare och -grupper med PowerShell.
 • Förklara hur du hanterar webbplatser med PowerShell.
 • Förklara hur du hanterar extern användardelning med PowerShell.

Förutsättningar

 • Kunskaper om nätverkstekniker och implementering i Windows
 • Kunskaper om administration, underhåll och felsökning av Windows Server
 • Kunskaper om Windows PowerShell och dess kommandon för att utföra specifika uppgifter
 • Kunskaper om PowerShell-cmdletar som används för systemadministrationsuppgifter som rör Active Directory, nätverkskonfiguration, serveradministration och Windows 10-enhetsadministration
 • Kunskaper om Windows PowerShell-pipeline, PowerShell-leverantörer och PowerShell-enheter
 • Kunskaper om CIM- och WMI-tekniker
 • Kunskaper om att använda variabler, matriser, hash-tabeller och skriptkonstruktioner i Windows PowerShell
 • Kunskaper om att administrera fjärrdatorer med Windows PowerShell
 • Kunskaper om att hantera Azure-resurser med Windows PowerShell