Migrera lokala MongoDB-databaser till Cosmos DB

Medel
Data Engineer
Azure Cosmos DB

Du lär dig att demonstrera fördelarna och processerna för att flytta en MongoDB-databas till Azure Cosmos DB för MongoDB-API:et.

Utbildningsmål

När du är klar med den här modulen kommer du att kunna:

  • Visa en lista över fördelarna med att migrera en MongoDB-databas till Azure Cosmos DB.
  • Planera en MongoDB till Cosmos DB-migrering.
  • Förklara stegen för att utföra en migrering.
  • Visa en lista över stegen efter migreringen för att ansluta ditt program och optimera databasen.

Förutsättningar

  • Kunskap om MongoDB-databashanteringssystem, inklusive programutveckling för dessa system, administration, säkerhetskopiering och återställningstekniker, till exempel import/export och säkerhetskopiering/återställning.
  • Kunskaper om grundläggande Azure-begrepp och erfarenhet av att använda Azure-portalen.