Övergång från Excel till Power BI

Medel
Business User
Business Analyst
Microsoft Power Platform
Power BI

Power BI Desktop är ett Microsoft-program som omfattar Power Query- och DAX-datamodelltekniker från Excel med molnet Power BI-tjänst och många andra funktioner.

Utbildningsmål

I den här modulen utforskar du:

  • Likheter mellan Excel och Power BI som rör dataanslutning, transformering och den övergripande modelleringsupplevelsen.
  • Navigera i Power BI-gränssnittet.
  • Importera data från olika datakällor till Power BI.
  • Importera befintliga datamodeller och Power Query lösningar från Excel till Power BI.

Förutsättningar

Office 365 och Excel 2016+