Flytta Azure-resurser till en annan resursgrupp

Nybörjare
Administrator
Azure
Azure Resource Manager

Identifiera vilka Azure-resurser du kan flytta till en annan resursgrupp. Använda Azure-portalen till att flytta resurser.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • identifiera om du kan flytta resurser
  • flytta resurser till en annan resursgrupp

Förutsättningar

  • bekanta dig med resursgrupper i Azure.