OWASP och dynamiska analysverktyg

Avancerat
Administrator
Developer
DevOps Engineer
Security Engineer
Security Operations Analyst
Service Adoption Specialist
Solution Architect
Technology Manager
Azure
Azure Artifacts
Azure Boards
Azure Cloud Services
Azure DevOps
Azure Pipelines
Azure Repos
Azure Test Plans
GitHub

Den här modulen utforskar OWASP och dynamiska analysverktyg för intrångstester, resultat och buggar.

Utbildningsmål

När du är klar med den här modulen kommer du att kunna:

  • Förstå OWASP och dynamiska analysverktyg
  • Implementera metoder för OWASP-säkerhetskodning
  • Förstå efterlevnad för kodbaser

Förutsättningar

Ingen