Utföra hyperparameterjustering med Azure Machine Learning

Nybörjare
Data Scientist
Azure Machine Learning

Lär dig hur du utför hyperparameterjustering med ett svepjobb i Azure Machine Learning.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Definiera ett hyperparametersökutrymme.
  • Konfigurera hyperparametersampling.
  • Välj en princip för tidig uppsägning.
  • Kör ett svepjobb.

Förutsättningar

Inga