Planera och distribuera Azure Arc-aktiverade servrar i stor skala

Nybörjare
Developer
Azure
Azure Arc

Azure Arc överbrygger klyftan mellan lokala miljöer och molnmiljöer. Azure Arc-aktiverade servrar utökar konsekvent säkerhet, observerbarhet och styrning av Azure-plattformen till datorer som inte är Azure-datorer. I den här modulen lär du dig att planera och distribuera Azure Arc-aktiverade servrar på ett säkert sätt i stor skala.

Utbildningsmål

När du har slutfört den här modulen kommer du att kunna:

  • Förstå de inbyggda och kompletterande säkerhetsfunktionerna i Azure Arc.
  • Utvärdera olika distributions- och testkanaler för Azure Arc-aktiverade servrar.
  • Tillämpa metodtips för arkitektur och hantering av Azure Arc-aktiverade servrar.

Förutsättningar

För att få bästa utbildningsupplevelse från den här modulen bör du ha kunskaper om och erfarenhet av följande:

  • Grundläggande egenskaper för Azure-tjänster och Azure Arc
  • Grundläggande beräknings-, lagrings-, nätverks- och virtualiseringsteknik
  • Grundläggande administrationsuppgifter i Windows Server och Linux