Automatisera Power BI-administration

Medel
Administrator
Microsoft Power Platform
Power BI

Cmdletar är funktioner som skrivits med skriptspråket PowerShell och som kör kommandon i Windows PowerShell-miljön. Genom att köra dessa cmdletar kan du interagera med din Power BI-plattform utan att behöva gå via administratörsportalen i en webbläsare. Kombinera dessa cmdletar med andra PowerShell-funktioner för att skriva komplexa skript som kan optimera arbetsflödet.

Utbildningsmål

När du är klar med den här modulen kommer du att kunna:

  • Använda REST-API:er för att automatisera vanliga Power BI-administratörsuppgifter
  • Använda Power BI-cmdletar för Windows PowerShell och PowerShell Core
  • Använda Power BI-cmdletar
  • Automatisera vanliga Power BI-administratörsuppgifter med skript

Förutsättningar

  • Kunskaper om Power BI och styrningsmetoder i en BI-miljö.
  • Vi rekommenderar att du slutför utbildningsvägen Instrumentpanel i en dag innan du påbörjar den här modulen.