Tillhandahålla styrning i en Power BI-miljö

Medel
Administrator
Microsoft Power Platform
Power BI

Power BI-styrning är en uppsättning regler, förordningar och principer som definierar och säkerställer effektiv, kontrollerad och värdefull drift av en BI-miljö. I den här modulen får du lära dig de grundläggande komponenter och metoder som krävs för att styra en Power BI-klientorganisation.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Definiera nyckelkomponenterna i en effektiv BI-styrningsmodell
  • Beskriva de viktigaste elementen som är associerade med datastyrning
  • Konfigurera, distribuera och hantera element i en BI-styrningsstrategi
  • Konfigurera inställningar för BI-hjälp och -support

Förutsättningar

Kunskaper om Power BI och styrningsmetoder i en BI-miljö.