Övervaka och granska användning

Medel
Administrator
Microsoft Power Platform
Power BI

Om du skapar instrumentpaneler och rapporter kan du med användningsstatistik förstå deras inverkan. Oavsett om du kör användningsstatistik för instrumentpaneler eller rapporter ser du hur dessa instrumentpaneler och rapporter används i hela organisationen, av vem och i vilket syfte. Att veta vem som har vidtagit en viss åtgärd för ett visst objekt i din Power BI-klientorganisation kan vara av avgörande betydelse när det gäller att hjälpa organisationen att uppfylla olika krav, till exempel regelefterlevnad och posthantering. I den här modulen beskrivs vad som är tillgängligt i användningsstatistikrapporter och granskningsloggar.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Upptäck vilka användningsstatistik som är tillgängliga via Power BI-administratörsportalen
  • Optimera användningen av användningsstatistik för instrumentpaneler och rapporter
  • Skilja mellan granskningsloggar och aktivitetsloggar

Förutsättningar

Vi rekommenderar att du slutför instrumentpanelen på en dag innan du påbörjar den här modulen.