Skapa och hantera en Power BI-distributionspipeline

Medel
Administrator
Business Analyst
Microsoft Power Platform
Power BI

Distributionspipelines gör det möjligt för skapare att utveckla och testa Power BI-innehåll i Power BI-tjänst innan innehållet görs tillgängligt för användning av användare. Det ger skaparna förbättrad produktivitet, snabbare leverans av innehållsuppdateringar och minskat manuellt arbete och fel. Verktyget är utformat som en pipeline med tre steg: utveckling, testning och produktion.

Utbildningsmål

När du är klar med den här modulen kommer du att kunna:

  • Förklara fördelarna med distributionspipelines
  • Skapa en distributionspipeline med hjälp av Premium-arbetsytor
  • Tilldela och distribuera innehåll till pipelinefaser
  • Beskriva syftet med distributionsregler
  • Distribuera innehåll från en pipelinefas till en annan

Förutsättningar

Du kommer att kunna komma åt och använda funktionen för distributionspipelines om följande villkor uppfylls: