Bädda in Power BI-innehåll

Medel
Developer
Business Analyst
Power Apps
Power BI

Du kan bädda in alla typer av Power BI-innehåll i dina appar. Inklusive Power BI-rapporter, visuella rapportobjekt, sidnumrerade rapporter, instrumentpaneler, instrumentpaneler och Q&A-upplevelsen. Din app kan också redigera befintliga Power BI-rapporter eller skapa nya.

Att bädda in Power BI-innehåll är alltid en process på klientsidan. För att underlätta utvecklingen kan du importera klientbibliotek som ger programmatisk kontroll över hela inbäddningsupplevelsen. Du kan också optimera inbäddningsupplevelsen med hjälp av bootstrap eller stegvis inbäddning.

Tips

Power BI är i ett konstant utvecklingstillstånd, så se till att du håller dig uppdaterad om nya funktioner som tillkännages i Microsoft Power BI-bloggen. Du kan upptäcka nya funktioner som du kan använda för att förbättra dina befintliga rapporter.

Utbildningsmål

I den här modulen får du lära dig att:

  • Bädda in alla typer av Power BI-innehåll programmatiskt.
  • Optimera inbäddningsupplevelsen.

Förutsättningar

Erfarenhet av att utveckla webbappar och skapa Power BI-arbetsytor och innehåll och bekanta dig med de två inbäddningsscenarierna , För din organisation och För dina kunder.