Integrera innehåll med Power BI-klient-API:er

Avancerat
Developer
Business Analyst
Microsoft Power Platform
Power BI

Att bädda in Power BI-innehåll är bara ett första steg eftersom det finns mer potential. Power BI-klient-API:er hjälper dig att uppnå nära integrering mellan appen och innehållet. Appen kan konfigurera och automatisera åtgärder, och den kan svara på användarinitierade åtgärder. Dessutom kan du integrera Power BI-funktioner, inklusive navigering, skrivning, filter och utsnitt, menyåtgärder, layout och bokmärken.

Tips

Power BI är i ett konstant evolutionstillstånd. Se till att hålla dig uppdaterad om nya funktioner som presenteras i Microsoft Power BI-bloggen. Du kanske upptäcker nya funktioner som du kan använda för att förbättra dina befintliga rapporter.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Arbeta med Power BI-klient-API:er.
  • Utveckla programmatiska interaktioner med Power BI-innehåll.
  • Utveckla lösningar som svarar på subkritiska händelser.
  • Skapa dynamiska rapportlayouter.

Förutsättningar

Erfarenhet av att utveckla webbappar, skapa Power BI-arbetsytor och innehåll och programmatiskt bädda in Power BI-innehåll