Välj en Power BI Embedded-analysprodukt

Medel
Developer
Business Analyst
Power Apps
Power BI

Programmatisk inbäddning av Power BI-analys omfattar alltid val och köp av en produkt. Produkten kan vara Microsoft Power BI Premium eller Microsoft Power BI Embedded. För att göra rätt val måste du först avgöra om inbäddningsscenariot är för interna eller externa användare.

Du bör också överväga storleken på produktens SKU, som avgör beräkningsresurser och minne för Power BI-kapacitet. Det är viktigt att du ändrar storlek på kapaciteter för att säkerställa tillförlitlighet och prestanda, men inte överförbrukning. Ibland kan du också behöva se till att kapaciteterna ändras efter plötsliga ökningar av efterfrågan på kapacitetsresurser.

Tips

Power BI är i ett konstant utvecklingstillstånd, så se till att du håller dig uppdaterad om nya funktioner som tillkännages i Microsoft Power BI-bloggen. Du kan upptäcka nya funktioner som du kan använda för att bädda in Power BI-innehåll i dina appar.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Välj lämpligt inbäddningsscenario.
  • Välj lämplig Produkt för inbäddad Power BI-analys.
  • Hantera resurs- och skalningskrav.
  • Konfigurera en utvecklingsmiljö.

Förutsättningar

Grundläggande förståelse för Inbäddad Power BI-analys och de typer av Power BI-innehåll som kan bäddas in i appar.