Organisera och förenkla Power BI-fält för Tableau-användare

Nybörjare
Business User
App Maker
Microsoft Power Platform
Power BI

Den här modulen ger vägledning om hur du organiserar dina data på ett sätt som optimerar prestanda, möjliggör snabbare utveckling och underlättar skalningsprocessen.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Identifiera grundläggande organisationsbegrepp i Microsoft Power BI.
  • Förbered förenklade och färdiga datauppsättningar för framtida utvecklare och analytiker.
  • Organisera dina fält med grupper och intervall.
  • Redigera standardegenskaperna för dina fält.
  • Identifiera skillnader och likheter mellan Tableau- och Power BI-begrepp.

Förutsättningar

Åtkomst till Power BI-tjänst, kunskaper om Tableau och förståelse för Tableau-begrepp som att gruppera fält i mappar, redigera standardinställningar och fältegenskaper och lägga till kommentarer i fält.