Skriv din första PowerShell-kod

Nybörjare
Developer
Student
.NET

I den här modulen börjar du lära dig grunderna i programmering genom att skriva och köra kod i PowerShell.

Utbildningsmål

När du har slutfört den här modulen kan du:

  • Hantera PowerShell-indata och utdata.
  • Diagnostisera fel när du skriver in kod felaktigt.
  • Identifiera PowerShell-element som cmdletar, parametrar, indata och utdata.

Förutsättningar

None