Kom igång med Jupyter Notebooks för Python

Nybörjare
Developer
Student
Visual Studio Code

Använd Jupyter Notebooks för att köra Python. Skapa en rymdskeppshandbok med interaktiva, körbara Markdown- och kodelement.

Utbildningsmål

När du är klar med den här modulen kommer du att kunna:

  • Skapa en Jupyter-anteckningsbok lokalt.
  • Kör en Jupyter-anteckningsbok med hjälp av Python i Visual Studio Code.
  • Beskriv några av sätten att skapa en notebook-fil.

Förutsättningar

  • Förstå grundläggande programmeringsbegrepp.
  • Installera Python 3 lokalt.