Köra parallella uppgifter i Azure Batch med Azure CLI

Nybörjare
Developer
Azure
Azure Batch

Azure Batch är en Azure-tjänst som gör att du effektivt kan köra storskaliga parallella program och HPC-program (databehandling med höga prestanda) i molnet. Du behöver inte hantera eller konfigurera infrastrukturen. Schemalägg bara jobbet, allokera de resurser du behöver och låt Batch ta hand om resten.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Skapa ett Azure Batch-jobb i Azure CLI.
  • Kör ett Azure Batch-jobb i Azure CLI.
  • Kontrollera status och resultat för Batch-jobb i Azure CLI.
  • Övervaka ett Batch-jobb med Batch Explorer.

Förutsättningar

  • Kunskaper om Azure och Azure CLI