Vem Hackat molnspel

Medel
Security Operations Analyst
Microsoft Sentinel
Microsoft Defender for Cloud
Microsoft Defender för slutpunkter
Microsoft Defender
Microsoft Purview

Ge instruktioner och vägledning om hur du spelar SC-200 Vem Hackat molnspel.

Utbildningsmål

När den här modulen har slutförts kommer eleven att kunna:

  • Demonstrera kunskaper som lärts i kursen Säkerhetsoperationsanalytiker (SC-200).

Förutsättningar

  • Praktisk erfarenhet av att använda Microsoft Sentinel, Microsoft Purview och Microsoft Defender är användbart men inte nödvändigt.