Säkerhetsövervakning och styrning

Avancerat
Administrator
Developer
DevOps Engineer
Security Engineer
Security Operations Analyst
Service Adoption Specialist
Solution Architect
Technology Manager
Azure
Azure Artifacts
Azure Boards
Azure Cloud Services
Azure DevOps
Azure Pipelines
Azure Repos
Azure Test Plans
GitHub

I den här modulen beskrivs säkerhetsövervakning och styrning med Microsoft Defender för molnet och dess användningsscenarier, Azure-principer, Microsoft Defender for Identity och säkerhetsrutiner relaterade till verktygen.

Utbildningsmål

När du är klar med den här modulen kommer du att kunna:

  • Konfigurera Microsoft Defender för molnet
  • Förstå Azure-principer
  • Beskriva initiativ, resurslås och Azure Blueprints
  • Arbeta med Microsoft Defender for Identity

Förutsättningar

Ingen