Utforska nya funktioner inom säkerhet, skalbarhet och tillgänglighet i SQL Server 2022

Nybörjare
Developer
Data Engineer
Data Scientist
Data Analyst
Database Administrator
SQL Server

Lär dig mer om de nya funktionerna inom säkerhet, skalbarhet och tillgänglighet i SQL Server 2022.

Utbildningsmål

När du är klar med den här modulen kommer du att kunna:

  • Beskriv vad transaktionsregistret för SQL Server är och använd transaktionsregistertabeller för att förbättra granskningsfunktionerna.
  • Bekanta dig med förbättringarna av säkerhetsfunktionen, till exempel de detaljerade fasta serverrollerna, Always Encrypted förbättringar, strikt anslutningskryptering och detaljerade UNMASK-behörigheter för dynamisk datamaskering.
  • Förstå förbättringarna av minneshantering, tempdb, och hur SQL Server 2022 kan hjälpa dig att skala miljöer med stort minne utan kod- eller programändringar.
  • Beskriv de nya funktionerna kring SQL Server tillgänglighet 2022, inklusive inneslutna tillgänglighetsgrupper, plattformsoberoende säkerhetskopiering av ögonblicksbilder och Komprimering av Intel® QuickAssist Technology-säkerhetskopiering.

Förutsättningar

  • SQL Server 2022 installerat.
  • Grundläggande arbetskunskaper om SQL Server säkerhets-, prestanda- och tillgänglighetsfunktioner.
  • Grundläggande kunskaper om språket Transact-SQL (T-SQL).