Principer för hållbar programvaruutveckling

Nybörjare
Developer
Administrator
Solution Architect
Student
DevOps Engineer
Data Scientist
Data Engineer
Database Administrator
AI Edge Engineer
AI Engineer
Technology Manager
Azure
.NET
Microsoft Power Platform

Hållbar programvaruutveckling är ett växande område i skärningspunkten mellan klimatvetenskap, programvara, maskinvara, elmarknader och datacenterdesign. Principerna för hållbar programvaruutveckling är en uppsättning kompetenser som behövs för att definiera, skapa och köra hållbara program.

Utbildningsmål

I den här modulen gör du följande:

  • Identifiera de sex principerna för hållbar programvaruutveckling.
  • Förstå de två filosofierna inom hållbar programvaruutveckling.

Förutsättningar

  • Kunskaper om allmänna begrepp inom databehandling