Transformera data med hjälp av Azure Stream Analytics

Nybörjare
Data Engineer
Azure
Azure Stream Analytics

Lär dig hur du skapar Azure Stream Analytics-jobb för att bearbeta indata, transformera dem med en fråga och returnera resultat.

Utbildningsmål

I den här modulen ska du:

  • Utforska Stream Analytics-arbetsflödet.
  • Skapa ett Stream Analytics-jobb.
  • Konfigurera indata för ett Stream Analytics-jobb.
  • Konfigurera utdata för ett Stream Analytics-jobb.
  • Skriva en transformeringsfråga.
  • Starta ett Stream Analytics-jobb.

Förutsättningar

Ett Azure-konto eller en aktiv utvärderingsversion