Förstå begreppen inom dataanalys

Medel
Data Analyst
Azure
Azure SQL Database
Azure Synapse Analytics
Power BI

Utforska viktiga begrepp inom dataanalys, t.ex. typer av analys, data och lagring. Utforska analysprocessen och verktygen som används till att identifiera insikter.

Utbildningsmål

När du har genomfört den här modulen kommer du att kunna:

  • Beskriva typer av dataanalys
  • Förstå dataanalysprocessen

Förutsättningar

  • Du bör känna till grundläggande databegrepp och terminologi.