Förstå hybriddataplattformen på SQL Server 2022

Nybörjare
Administrator
SQL Server

Lär dig mer om nya större molnanslutna funktioner i SQL Server 2022.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att kunna:

  • Identifiera metodtips för haveriberedskap med hjälp av Azure SQL Managed Instance
  • Beskriva hur Azure Arc-aktiverad SQL Server fungerar
  • Förstå hur du implementerar analys i nära realtid med Azure Synapse Link för SQL Server
  • Förklara molnanslutna tekniker som stöder säkerhet med Azure Active Directory-autentisering
  • Utforska Microsoft Purview-åtkomstprinciper för SQL Server
  • Beskriva de tjänster som stöder SQL Server-datafiler i en hybridplattform

Förutsättningar

  • Grundläggande kunskaper om SQL Server, inklusive distribution, säkerhet, frågebearbetning och hög tillgänglighet
  • Grundläggande kunskaper om T-SQL-språket
  • Grundläggande kunskaper om Azure-begrepp, inklusive prenumerationer, resursgrupper, Infrastruktur som en tjänst och Plattform som en tjänst