Visualisera realtidsdata med Azure Stream Analytics och Power BI

Medel
Data Analyst
Data Engineer
Azure
Azure Stream Analytics
Power BI

Genom att kombinera dataströmbearbetningsfunktionerna i Azure Stream Analytics och funktionerna för datavisualisering i Microsoft Power BI kan du skapa instrumentpaneler för realtidsdata.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Konfigurera ett Stream Analytics-utdata för Power BI.
  • Använd en Stream Analytics-fråga för att skriva data till Power BI.
  • Skapa en datavisualisering i realtid i Power BI.

Förutsättningar

Innan du startar den här modulen bör du vara bekant med Azure Stream Analytics och Microsoft Power BI. Överväg att slutföra följande moduler först: