Azure RTOS ThreadX

Nybörjare
Developer
Azure
Azure IoT
Azure IoT Hub
Azure RTOS

Lär dig mer om realtidsoperativsystem (RTOS) och Azure RTOS ThreadX, ett rtos med höga prestanda som är en av de mest använda RTOS:erna i världen.

Förutsättningar

Arbetskunskaper om C eller C++, GitHub och Visual Studio

Moduler i den här utbildningsvägen

Lär dig grunderna i RTOS.

Lär dig grunderna i Azure RTOS ThreadX.

Lär dig mer om de alternativ för minneshantering som är tillgängliga i Azure RTOS ThreadX.

Lär dig hur du skapar ett Hello World-projekt med hjälp av Azure RTOS ThreadX.

Har du funderat på att analysera systemets beteende nu när du har skapat ditt första Hello World-projekt? I så fall är det den modul som du bör undersöka.

Lär dig hur du använder Vänta avbryt för att avbryta trådavstängningen i Azure RTOS ThreadX.

Lär dig när du ska använda en mutex och en räknande semafor och konsolidera din förståelse av skillnaderna.

Lär dig hur du använder en grupp med händelseflaggor för att synkronisera trådar i Azure RTOS ThreadX.

Lär dig hur du får trådar att skicka meddelanden till andra trådar.

Lär dig hur du använder händelselänkning för att pausa flera objekt i Azure RTOS ThreadX.

Lär dig hur tröskelvärde och prioritetsarv fungerar som lösningar på prioriterad inversion i Azure RTOS ThreadX.

Lär dig nästa steg för Azure RTOS ThreadX.