Skapa fantastiska lösningar med Microsoft Azure Well-Architected Framework

Nybörjare
Lösningsarkitekt
Azure
Storage
SQL Database
Cosmos DB
Cost Management
Azure Advisor
Monitor
Content Delivery Network
Azure Active Directory
Virtual Machines
App Service
Azure Resource Manager
Site Recovery
Backup
ExpressRoute

Lär dig hur du utformar och skapar säkra, skalbara och högpresterande lösningar i Azure med hjälp av grundpelarna i Microsoft Azures välstrukturerade ramverk.

Förutsättningar

Ingen

Moduler i den här utbildningsvägen

Du vill skapa fantastiska saker i Azure, men du vet inte riktigt vad det innebär. Om du använder viktiga principer i hela arkitekturen oavsett val av teknik, kan du utforma, skapa och kontinuerligt förbättra arkitekturen.

Lär dig hur du använder pelaren Kostnadsoptimering i Microsoft Azure Well-Architected Framework för att utforma en molnbaserad arkitektur som är effektiv, eliminerar spill och ger dig fullständig insyn i var dina pengar läggs på molnresurser.

Lär dig hur du designar en Azure-arkitektur som använder moderna metoder och ger dig full insyn i vad som händer i din miljö.

Du kan säkerställa att användarna får en så bra användarupplevelse som möjligt genom att skala ditt system för att hantera belastningen, identifiera nätverksflaskhalsar och optimera lagringsprestanda. Läs om hur du får din app att prestera så bra som möjligt.

Lär dig att hantera fel i infrastruktur och tjänster, återställa vid dataförlust och återställa efter en katastrof genom att bygga in tillgänglighet i din arkitektur.

Lär dig hur du bygger in säkerhet i arkitekturdesignen och upptäck verktygen i Azure som hjälper dig att skapa en säker miljö för alla lager i din arkitektur.