Skapa en Language Understanding-lösning med Azure AI Language

Medel
AI Engineer
Developer
Azure AI services

Lösningar för bearbetning av naturligt språk (NLP) använder språkmodeller för att tolka den semantiska innebörden av skriftligt eller talat språk. Du kan använda tjänsten Language Understanding för att skapa språkmodeller för dina program.

Förutsättningar

Innan du påbörjar den här utbildningsvägen bör du redan ha:

Moduler i den här utbildningsvägen

Med azure AI Language conversational language understanding service (CLU) kan du träna en modell som appar kan använda för att extrahera mening från naturligt språk.

När du har skapat en Azure AI Language Understanding-modell kan du publicera den och använda den från klientprogram.