Utforma och implementera en replikeringsstrategi för Azure Cosmos DB för NoSQL

Medel
Developer
Azure Cosmos DB

Planera och implementera tekniker för att replikera data över hela världen i Azure Cosmos DB för NoSQL.

Förutsättningar

Innan du påbörjar den här utbildningsvägen bör du ha erfarenhet av att skapa molnprogram med Microsoft C# eller ett liknande programmeringsspråk.

Moduler i den här utbildningsvägen

Replikera data över hela världen och hantera automatiska eller manuella redundansväxlingar i Azure Cosmos DB.

Konfigurera konsekvens på en glidande skala för Azure Cosmos DB för NoSQL.

Skriva data till flera regioner med Hjälp av Azure Cosmos DB för NoSQL.