Distribuera Power BI-insikter

Nybörjare
Data Analyst
Power BI

Använd Power BI-tjänst för att publicera och dela dina rapporter, aktivera mobil användning och distribuera till konsumenter för datadrivet beslutsfattande.

Förutsättningar

Det finns inga förutsättningar för den här utbildningsvägen.

Moduler i den här utbildningsvägen

Publicera och dela dina Power BI-rapporter och instrumentpaneler till arbetskamrater i din organisation eller till alla på webben.

Omvandla dina Business Intelligence-data till data insikter genom att skapa och konfigurera Power BI-instrumentpaneler.