Implementera en säker miljö för en databastjänst

Medel
Data Analyst
Data Engineer
Database Administrator
Azure
Azure SQL Database
SQL Server

Implementera SQL Server-baserade alternativ för autentisering och auktorisering samt Azure-alternativ för att skydda Azure SQL-databaser. Utforska kryptering, brandväggar och avancerat skydd.

Förutsättningar

  • Veta hur man använder verktyg för att köra frågor mot en Microsoft SQL-databas (lokal eller molnbaserad)
  • Förståelse för varför säkerhet är en viktig del i planeringen för databassystemet
  • Kunskaper om att skriva kod på SQL-språket, särskilt dialekten Microsoft T-SQL.
  • Erfarenhet av att skapa och konfigurera resurser med hjälp av Microsoft Azure-portalen

Moduler i den här utbildningsvägen

Kontrastautentisering med Microsoft Entra-ID, Windows Active Directory och SQL Server-autentisering. Implementera olika säkerhetsobjekt och konfigurera behörigheter.

Utforska krypteringsalternativ som är tillgängliga i Azure SQL, inklusive brandväggsregler, Always Encrypted och Transport Layer Security. Förstå hur SQL-inmatning fungerar.

Utforska funktioner för dataklassificering och grad av konfidentialitet. Implementera säkerhetsalternativ för att skydda privata data, inklusive Azure SQL-granskning, Microsoft Defender för SQL, säkerhet på radnivå, dynamisk datamaskering och Azure SQL Database Ledger.