Modernisera .NET- och Java-appar

Medel
Developer
Solution Architect
Technology Manager
Azure
Azure App Service
Azure Database Migration service
Azure Migrate

Migrera apparbetsbelastningar till molnet genom att lära dig hur du utvärderar migreringen och flyttar din app och dina data till molnet. Lär dig hur du övervakar appens hälsa och prestanda.

Förutsättningar

  • Ha en grundläggande förståelse för Azure, molnkoncept och tjänster.

Moduler i den här utbildningsvägen

Lär dig hur du planerar en apparbetsbelastningsmigrering till Azure.

Lär dig mer om de olika appvärdalternativen i Azure och utför en appmigrering.

Lär dig mer om Azures datalösningar och utföra en datamigrering.

Lär dig hur du övervakar din lösning för prestanda och problem.