Övervaka och underhålla en Azure Virtual Desktop-infrastruktur

Medel
Administrator
Solution Architect
Azure
Azure Virtual Desktop
Azure Virtual Machines

Lär dig hur du planerar och implementerar en haveriberedskapsplan, konfigurerar automatisering och optimerar sessionsvärdkapacitet för Azure Virtual Desktop. Den här utbildningsvägen överensstämmer med exam AZ-140: Konfigurera och använda Microsoft Azure Virtual Desktop.

Förutsättningar

  • Kunskaper om begrepp och verktyg för server- och klienthantering
  • Kunskaper om Windows virtualiseringstekniker, till exempel Fjärrskrivbordstjänster
  • Kunskap om Microsoft Azure och molnbegrepp

Moduler i den här utbildningsvägen

Du kan replikera dina virtuella datorer till den sekundära platsen för Azure Virtual Desktop. Du använder Azure Site Recovery för att hantera replikering av virtuella datorer på andra Azure-platser.

Minska distributionskostnaderna för Azure Virtual Desktop genom att skala virtuella datorer (VM). Det innebär att stänga av och frigöra virtuella sessionsvärddatorer under låg belastning och sedan aktivera dem igen och omplacera dem under hög belastning.

Om du har problem med Azure Virtual Desktop kontrollerar du Azure Advisor först. Azure Advisor ger dig anvisningar för hur du löser problemet, eller åtminstone pekar dig mot en resurs som kan hjälpa dig.