PL-900: Grunderna i Microsoft Power Platform

Nybörjare
Affärsanvändare
Dynamics 365
Finance and Operations
Microsoft Power Platform

Lär dig om affärsvärde och produktfunktioner i Microsoft Power Platform. Skapa enkla Power Apps, koppla data med Microsoft Dataverse, skapa en Power BI-instrumentpanel, automatisera en process med Power Automate och skapa en chattrobot med Power Virtual Agents

Förutsättningar

Ingen

Moduler i den här utbildningsvägen

Anteckning

Effective October 12, 2022, Power Apps portals is Power Pages. More information: Microsoft Power Pages is now generally available (blog) We will soon migrate and merge the Power Apps portals modules with Power Pages.

Learn about the components of Microsoft Power Platform, the business value for customers, and security of the technology.

Lär dig mer om grunderna i Dataverse och utforska hur du kan ansluta och anpassa dataanslutningar till Microsoft Power Platform-program.

Learn about the value and capabilities of Power Apps and ways other organizations have leveraged this technology to build simple applications for their business.

Power Apps allows businesses to create custom solutions for everyday problems. In this module, you will learn how to build and customize a canvas app from scratch.

Learn how you can leverage Power Apps to create model-driven apps with little or no code.

Microsoft Power Automate is all about process automation. Power Automate allows anyone with knowledge of the business process to create repeatable flows that when triggered leap into action and perform the process for them.

Learn how you can leverage Power Automate to build simple workflow to help improve productivity and simplify tasks.

Lär dig hur du kan använda Power BI till att enkelt skapa rapporter och instrumentpaneler med interaktiva visualiseringar, och se hur andra organisationer har använt den här lösningen till att nå affärsresultat med insikter som kan utgöra beslutsunderlag.

Power BI hjälper både företagsanvändare och utvecklare att enkelt analysera, visualisera och samarbeta kring data. I den här modulen får du lära dig hur du gör allt detta utan att påverka din underliggande datauppsättning.

Learn about the value and capabilities of Power Virtual Agents and ways organizations can leverage this technology to build chatbot solutions for their business.