SC-200: Utför hotjakt i Microsoft Sentinel

Medel
Security Operations Analyst
Azure
Microsoft Sentinel

Jaga proaktivt efter säkerhetshot med hjälp av de kraftfulla verktygen för hotjakt i Microsoft Sentinel. Den här utbildningsvägen överensstämmer med SC-200-examen: Microsoft Security Operations Analyst.

Förutsättningar

  • Möjlighet att använda KQL i Microsoft Sentinel på samma sätt som du kan lära dig från utbildningsvägen SC-200: Skapa frågor för Microsoft Sentinel med hjälp av Kusto-frågespråk (KQL)
  • Lär dig hur du skapar identifieringar och utför undersökningar som du kan lära dig från utbildningsvägen SC-200: Skapa identifieringar och utföra undersökningar med Hjälp av Microsoft Sentinel

Moduler i den här utbildningsvägen

Lär dig hur du jagar hot i Microsoft Sentinel.

I den här modulen lär du dig att proaktivt identifiera hotbeteenden med hjälp av Microsoft Sentinel-frågor. Du lär dig också hur du använder bokmärken och livestream för att jaga hot.

I Microsoft Sentinel kan du söka över långa tidsperioder i stora datamängder med hjälp av ett sökjobb.

Lär dig hur du använder notebook-filer i Microsoft Sentinel för avancerad jakt.

Ge instruktioner och vägledning om hur du spelar SC-200 Vem Hackat molnspel.