Dåliga prestanda för virtuella datorer som körs med en emulerad lagringsstack i emulerat läge på Windows Server 2012 R2

Ursprunglig produktversion: Virtuell dator som kör Windows
Ursprungligt KB-nummer: 4056345

Symptom

Virtuella datorer som kör Windows Server 2012 R2 kan få sämre prestanda om VM-lagringsstacken är i emulerat läge. Dessutom kan du uppleva en allvarlig minskning av I/O-prestanda för den lokala resursens virtuella hårddisk (temp disk).

Orsak

Det här problemet uppstår på grund av en nyligen identifierad bugg i Windows som exponeras när avbildningen som etableras har fantom-IDE-enheter. När det här problemet uppstår avinstalleras storflt-drivrutinen oväntat från vm-lagringsenhetsstacken. Detta gör att VM-lagringsstacken använder den långsammare sökvägen som använder emulerat läge varje gång den virtuella datorn startas om.

Drivrutinen förblir avinstallerad och installeras inte om under efterföljande omstarter.

Åtgärd

Det här problemet löses genom uppdatering 4057903 som är tillgänglig via Windows Update. Mer information finns i Uppdatera Hyper-V-integreringskomponenter för virtuella Windows-datorer.

Kontakta oss för att få hjälp

Om du har frågor eller behöver hjälp skapar du en supportförfrågan eller frågar Azure community support. Du kan också skicka produktfeedback till Support för Azure-communityn.