Ett varningsmeddelande visas på SLA KPI-instanserna

Den här artikeln innehåller en lösning på varningsmeddelandet som inträffar på KPI-instanserna för serviceavtal (SLA) i Dynamics 365 Kundtjänst.

Symptom

Följande varningsmeddelande visas på entitetsposter:

SLA-instanserna kan vara felaktiga eftersom arbetsflödets <arbetsflödes-ID> är inaktiverat. Kontakta administratören för att aktivera arbetsflödet.

Arbetsflödes-ID varierar från system till system.

Orsak

SLAInstanceMonitoringWarningAndExpiryFlow är inte aktiverat.

Åtgärd

Om ingen av serviceavtalen för enhetligt gränssnitt aktiveras måste du aktivera en för att aktivera SLAInstanceMonitoringWarningAndExpiryFlow. Flödet får bara inaktiveras och aktiveras av en användare med SLA-KPI-behörigheter på global nivå för prvReadSLAKPIInstance och prvWriteSLAKPIInstance.

Men om alla serviceavtal är aktiva, men flödet fortfarande är inaktiverat, utför du följande steg:

  1. I Power Automate går du till Mina flöden>Molnflöden.
  2. I Molnflöden väljer du SLAInstanceMonitoringWarningAndExpiryFlow.
  3. Välj Aktivera.