Dela via


Microsoft Dynamics CRM installationer, Uppdateringar och dokumentation

I den här artikeln visas alla installationer, uppdateringar och dokumentation för de Microsoft Dynamics CRM produkter som för närvarande släpps.

Gäller för: Microsoft Dynamics CRM 2011, Microsoft Dynamics CRM 2013, Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1, Microsoft Dynamics CRM 2015, Microsoft Dynamics 365 Kundengagemang (lokalt)
Ursprungligt KB-nummer: 3036179

Mer Microsoft Dynamics CRM Online finns i Microsoft Dynamics 365-versioner.

Microsoft Dynamics 365-installationer (version 9) och Uppdateringar finns i följande artiklar:

För Microsoft Dynamics CRM 2016 (365 från och med version 8.2) Installationer och Uppdateringar, se följande artiklar:

För installationer och Uppdateringar för Microsoft Dynamics CRM 2015 kan du läsa följande artiklar:

För installationer och Uppdateringar för Microsoft Dynamics CRM 2013 kan du läsa följande artiklar:

För installationer och Uppdateringar för Microsoft Dynamics CRM 2011 kan du läsa följande artiklar: