UnknownIncomingEmailIntegrationError - 2147220192 visas i avisering i Microsoft Dynamics 365-postlådan

Den här artikeln innehåller en lösning på problemet att du kan få felkoden UnknownIncomingEmailIntegrationError –2147220192 som inträffar i en varningsavisering i en Postlåda i Microsoft Dynamics 365.

Gäller för: Microsoft Dynamics 365
Ursprungligt KB-nummer: 4551320

Symptom

E-postmeddelanden tas inte emot i en Microsoft Dynamics 365-postlåda och du ser en varning som liknar följande i en användares postlåda:

Ett okänt fel uppstod när e-post skulle tas emot via postlådan "[Postlådenamn]". Ägaren till den associerade e-postserverprofilen [Profilnamn] har meddelats. Systemet försöker få e-post igen senare.

Email serverfelkod: Exchange-servern returnerade UnknownIncomingEmailIntegrationError -2147220192

Orsak

Fel – 2147220192 anger att köns ägare inte har tillräcklig behörighet för att arbeta med kön. Användaren saknar troligen tillräcklig läsåtkomst till entiteten Queue.

Lösning

Kontrollera att användarens Microsoft Dynamics 365-säkerhetsroll har läsbehörighet till entiteten Queue. Inom en Microsoft Dynamics 365-säkerhetsroll finns behörigheter för entiteten Queue på fliken Kärnposter .

Obs!

Om du kontrollerar att postlådepostens ägare har läsbehörighet till entiteten Queue kontrollerar du om det finns andra Microsoft Dynamics 365-användare eller köer som har tagit emot samma e-post. Du kan också behöva verifiera behörigheter för dessa användare.