Dela via


Kommissionens data importeras inte när du kör en integrering av försäljningsorderbearbetning i Integration Manager med Microsoft Dynamics GP eller Great Plains

Den här artikeln innehåller en lösning på problemet att provisiondata inte importeras när du kör en integrering av försäljningsorderbearbetning i Integration Manager med Microsoft Dynamics GP eller Microsoft Great Plains.

Gäller för: Microsoft Dynamics GP
Ursprungligt KB-nummer: 918078

Symptom

När du kör en integrering av försäljningsorderbearbetning i Integration Manager tillsammans med Microsoft Dynamics GP 9.0 eller Microsoft Business Solutions – Great Plains 8.0 för att mappa de försäljningsprovisionsdata som finns i mappningsmappen Provisions importeras inte data till Microsoft Dynamics GP eller till Microsoft Great Plains.

Orsak

Det här problemet beror på att fönstret Sales Commission Entry i Microsoft Dynamics GP och Microsoft Great Plains beräknar om några av fältvärdena.

Åtgärd

Lös problemet genom att hämta det senaste Service Pack för Microsoft Dynamics GP.