Beskrivning av hur du använder namngivna skrivare för att aktivera val av skrivarmål och aktivera olika skrivaruppgifter i Microsoft Dynamics GP

Den här artikeln beskriver hur du använder namngivna skrivare för att aktivera val av skrivarmål och för att aktivera olika skrivaruppgifter i Microsoft Dynamics GP.

Gäller för: Microsoft Dynamics GP
Ursprungligt KB-nummer: 936945

Introduktion

Så här använder du namngivna skrivare för att aktivera val av skrivarmål och aktivera olika skrivaruppgifter i Microsoft Dynamics GP:

  • I fönstret Tilldela namngivna skrivare kan du konfigurera en skrivare som ska användas som standardskrivare för Microsoft Dynamics GP. Med den kan du konfigurera en standardskrivare för Microsoft Dynamics GP som skiljer sig från standardskrivaren som används av operativsystemet.
  • I fönstret Tilldela namngivna skrivare kan du också ange en skrivare för många skrivaruppgifter i Microsoft Dynamics GP. Dessa skrivaruppgifter är indelade i de olika funktioner som kan utföras.

Mer information

Standardskrivaren i Microsoft Dynamics GP anges när du loggar in. Microsoft Dynamics GP använder standardskrivaren för aktivitetsserien System när inga andra skrivarinställningar kan hittas. Microsoft Dynamics GP använder standardskrivaren för aktivitetsserien Företag när skrivaren är beroende av användaren, företaget eller den kombination av användare och företag som är aktiv i Microsoft Dynamics GP.

För alla andra skrivaruppgifter anges målskrivarens val när en rapport skrivs ut. Den ändrar inte standardskrivaren i Microsoft Dynamics GP.

I fönstret Tilldela namngivna skrivare kan du bara styra rapporter som följande villkor är uppfyllda för:

  • Rapporterna skrivs ut i Microsoft Dynamics GP.
  • Det namngivna skrivarstödet har lagts till för rapporterna.

Rapporter som inte har lagts till i namngivna skrivare skriver ut till standardskrivaren i Microsoft Dynamics GP enligt standardskrivaren för aktivitetsserien Företag eller enligt standardskrivaren för systemaktivitetsserien.

Rapporter som skrivs ut av externa program styrs inte av namngivna skrivare även om programmen startas i Microsoft Dynamics GP. Dessa rapporter skrivs ut till standardskrivaren för operativsystemet. Den innehåller rapporter från SQL Server Reporting Services (SSRS), Crystal Reports och Microsoft FRx.

Mer information om val av namngivna skrivare finns i Så här väljer du en skrivare i Microsoft Dynamics GP.